Generelle Salgsbetingelser

kundersager

Generelle Salgsbetingelser for B.N.T Scandinavia AB

 

Generelle forhold

1.1 Disse salgsbetingelser regulerer avtalen mellom B.N.T Scandinavia AB ("B.N.T") og deres kunder for alle produkter og tjenester som leveres av selskapet.

1.2 Ved å plassere en bestilling hos B.N.T Scandinavia AB godtar kunden automatisk disse generelle salgsbetingelsene.

1.3 Hvis kunden allerede har en separat avtale med B.N.T Scandinavia AB som regulerer de leverte produktene og tjenestene, skal denne spesifikke avtalen ha forrang over disse generelle vilkårene.

 

Bestillinger og Avtaler

2.1 Kundens bestilling anses som en bindende avtale når den bekreftes via digital ordrebekreftelse fra B.N.T Scandinavia AB.

2.2 Alle endringer eller avvik fra bestillingen krever skriftlig godkjenning fra B.N.T Scandinavia AB.

2.3 Eiendomsforbehold: Eiendomsretten til leveranser fra B.N.T Scandinavia AB forblir B.N.T.s eiendom til full betaling er mottatt.

 

Priser og Betaling

3.1 Alle priser inkluderer miljøavgifter, men ekskluderer merverdiavgift. For større mengder kan det gis et spesialtilbud etter forespørsel.

3.2 Prisene på produkter og tjenester angis i valutaene SEK, DKK, NOK, EUR eller USD i tilbudet, ordrebekreftelsen eller på nettsiden. Kunden er forpliktet til å betale i angitt valuta.

3.3 Betaling skal skje i henhold til vilkårene angitt på fakturaen eller på annen måte avtalt mellom partene. Det påløper forsinkelsesrenter fra forfallsdatoen.

3.4 Tilbud er gyldige i 30 dager fra tilbudsdatoen, med mindre annet er avtalt.

Levering

4.1 Leveringstiden for produkter angis i ordrebekreftelsen og følger selskapets politikk og tilgjengelighet på lageret.

4.2 Ved forsinkelser i leveransen varsler B.N.T Scandinavia AB kunden så snart som mulig og tilbyr alternative løsninger hvis mulig.

 

Returer og reklamasjoner

5.1 Kunden har rett til å returnere defekte eller feilaktige produkter i henhold til gjeldende lover og betingelser. Eventuelle reklamasjoner må gjøres innen 8 dager etter mottak av varene. Retur på grunn av feilbestilling kan kun skje etter vår godkjenning mot at kunden betaler returfrakten. Ved retur av varer skal det alltid legges ved en kopi av fakturaen. Retur av spesialtilpassede varer aksepteres ikke. Hvis kunden returnerer uautoriserte garantisaker, vil B.N.T Scandinavia AB belaste returfrakten.

5.2 Ved garantisaker for elektroniske produkter som Texas Instruments, Fellowes og KOBRA skal kunden alltid først kontakte kundeservice for å opprette en egen garantisak og følge instruksjonene som gis. I garantisaker som omfatter utskifting av Texas Instruments-produkter, betaler kunden returfrakten til B.N.T., og B.N.T. betaler fraktkostnadene for å sende et nytt produkt.

5.3 Returnering av varer skal skje i henhold til selskapets retningslinjer og instruksjoner for retur.

Ansvarsbegrensning

6.1 B.N.T Scandinavia AB fraskriver seg ansvaret for indirekte skader eller tap som oppstår som følge av bruken av produktene.

6.2 Selskapet er ikke ansvarlig for feil eller skader forårsaket av kundens feil bruk av produktene.

 

Andre Vilkår

7.1 Følgende vilkår gjelder med mindre annet er avtalt:

7.2 Betalingsbetingelser: 30 dager netto fra fakturadato etter godkjent kredittsjekk.

7.3 Leveringsbetingelser: Normalt leveres ordrer over 10.000 NOK netto fraktfritt. Ved ordre under denne grensen påløper fraktkostnader. Ordreverdien kan justeres av B.N.T avhengig av kundens leveringsadresse. Kunden betaler ekstra kostnader for ekspressfrakt.

7.4 Bestillingsvarer: Det påløper fraktkostnader for bestillingsvarer. Det gis ingen avtaler om fri frakt for bestillingsvarer. For sikkerhetsposer, glidelåsposer og konvolutter med spesialtrykk gir vi gjerne et spesialtilbud.

Personopplysninger og konfidensialitet

8.1 Kunden samtykker i at B.N.T Scandinavia AB behandler personopplysninger i samsvar med gjeldende lovgivning og selskapets GDPR-policy. Les mer om selskapets GDPR-policy her.

8.2 Selskapet treffer egnede tiltak for å beskytte kundens personopplysninger og opprettholde konfidensialiteten.

 

Gjeldende lov og tvisteløsning

9.1 Disse salgsbetingelsene tolkes i henhold til svensk lov.

9.2 Tvister mellom partene skal i første rekke løses gjennom forhandlinger. Hvis en tvist ikke kan løses gjennom forhandlinger, skal den avgjøres i henhold til svensk lov og selskapets valg av domstol eller voldgiftsnemnd.

Konto