GDPR Politikk

GDPR-banner-Reak-1200x389

GDPR Politikk

Ved å søke om å bli forhandler/kredittkunde hos oss, godtar du at vi lagrer visse personopplysninger om deg.

Vi beskytter din personlige informasjon!

Vårt mål er å skape best mulig service for våre forhandlere. Vi trenger derfor visse personopplysninger om våre kontaktpersoner. Blant annet for å kunne håndtere kundeservicesaker, opprette bestillinger og fakturaer, håndtere og følge opp våre salgssamtaler, komme med tilbud eller levere digitale tjenester som chat eller vår nettside.


Vi samler inn og håndterer følgende informasjon

Navn på våre kontaktpersoner
Kontaktadresse til kontaktpersoner
Kontaktpersonens arbeidstelefonnummer
Kontakt e-postadresse
Personnummer kun i tilfelle vår kunde ikke har et selskap som er en juridisk enhet
Informasjon om kjøp og historikk
Informasjon om avtaler, samarbeidsform, kjøpshistorikk, ordredokumentasjon m.m.
Informasjon fra interaksjon med vårt salg og kundeservice, som e-postkorrespondanse, tilbud og møtenotater samt lignende informasjon som kreves for å kunne håndtere våre forpliktelser overfor våre forhandlere

Dette er hvordan vi bruker informasjonen din

Kunder (for ikke-selskaper som er juridiske personer) og kontaktpersoner. Vi samler inn personopplysninger om våre kontaktpersoner for å kunne tilby en smidig og velfungerende tjeneste til våre kunder, for å kunne levere full service og for å kunne gi deg som kunde relevant informasjon. Opplysningene brukes også for å kunne fakturere, tilby nettbestillinger, registrere bestillinger og leveranser samt for å forhindre svindel og for å oppfylle regnskapslovens krav. Informasjonen danner grunnlag for indre markeds- og kundeanalyser samt statistikk og metodeutvikling.

Leverandører og samarbeidspartnere

Vi samler inn personopplysninger om våre kontaktpersoner for å gi partnere relevant informasjon, forhindre svindel og for å oppfylle kravene i regnskapsloven. Informasjonen danner også grunnlag for internstatistikk og metodeutvikling.

Så lenge vi lagrer informasjonen din

Vi lagrer ikke personopplysninger lenger enn det er behov for å lagre dem for det bruksområdet de er samlet inn for. Ved avslutning av samarbeid når ingen transaksjoner er åpne eller innsamlet bruksområde ikke har vært brukt på ett år, vil dataene bli slettet. Informasjon som må lagres av juridiske årsaker kan bli lagret lenger.

Slik beskytter vi informasjonen din

Vi sikrer at behandlingen av dine data skjer i samsvar med gjeldende lov. Informasjonen håndteres utelukkende på sikre servere hos oss eller hos en kontraktsassistent der det er avtale om sikker håndtering av dataene. Informasjonen håndteres kun av autorisert personell. Vi gir ikke videre eller selger personopplysninger til tredjeparter. Personopplysninger kan bare utleveres for å overholde gjeldende lovkrav eller krav fra myndighetene.

Dine rettigheter

Den nye loven innebærer at du har en rekke rettigheter. Du har blant annet rett til å bestille et registerutdrag av personopplysningene vi har lagret om deg. Har du flere spørsmål om GDPR eller vår håndtering av personopplysninger, er du velkommen til å kontakte kundeservice på +46 40 53 84 00 eller info@bntscandinavia.com 

Konto